Wizyty

 

Pacjenci umówieni na wizyty w poradniach specjalistycznych proszeni są o, jeśli to tylko możliwe, skorzystanie z teleporady. Można się na nią umówić pod nr 691203338.

Teleporady

DRODZY PACJENCI,

W naszej placówce medycznej udzielane są teleporady. Mogą Państwo kontaktować się z lekarzem od poniedziałku do piątku w godz. 13:00 – 13:30 pod numerem telefonu +48 713489049 w celu zadawania pytań związanych z Państwa leczeniem.

Informujemy, że w przypadków niektórych teleporad konieczne będzie zweryfikowanie Państwa tożsamości. Jest to niezbędne dla zapewnienia, że dane osobowe lub informacje Państwa dotyczące nie trafią w niepowołane ręce.

 

Punkt pobrań DIAGNOSTYKA SP. Z O. O.

Od 01.02.2018 w naszej przychodni funkcjonować będzie punkt pobrań DIAGNOSTYKA SP. Z O. O.

Godziny pobrań materiału do badań:

Poniedziałek 7:00 – 10:30
Wtorek 7:00 – 14:30
Środa 7:00 – 10:30
Czwartek 7:00 – 14:30
Piątek 7:00 – 10:30

Zmiany w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej od 1 października 2017 r.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Czytaj więcej

Nie zapomnij o karcie EKUZ na wakacje !

Jak wyrobić kartę EKUZ ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.karta ekuz EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego. Korzystając z EKUZ zagranicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. Idąc do lekarza upewnij się, że działa w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa.
Czytaj więcej