Zmiany w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej od 1 października 2017 r.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Od 1 października od godz. 8.00 rano nocną i świąteczną opiekę zdrowotną realizują:

  • Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka, Wrocław ul. Fieldorfa 5, tel. 71 306 42 22
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,  Wrocław ul. Kamieńskiego 73a, tel.  71 32 70 536
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Gromkowskiego, Wrocław ul. Koszarowa 5, tel.  71 395 76 07
  • Szpital Specjalistyczny im A. Falkiewicza, Wrocław ul. Warszawska 2, tel. 71 37 74 116, 71 37 74 117,  71 37 74 118, 71 37 74 119

Rejestracja

Telefon:+48 71 348 90 49

Adres e-mail: amavita@wp.pl

 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 18:00
 
ul. Canaletta 4 51-665 Wrocław

Tłumacz języka migowego online

Przejdź do tłumacza języka migowego

Formularz kontaktowy