Nie zapomnij o karcie EKUZ na wakacje !

Jak wyrobić kartę EKUZ ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.karta ekuz EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego. Korzystając z EKUZ zagranicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. Idąc do lekarza upewnij się, że działa w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa.

 
 
Aby otrzymać kartę EKUZ należy wypełnić wniosek w zależności od celu podróży:

 • Pobyt czasowy: (pobyt turystyczny, pobyt związany z nauką lub innym dłuższym pobytem czasowym) POBIERZ WNIOSEK
 • Wyjazd w związku z wykonywaniem pracy: (wyjazd „pracowniczy”) POBIERZ WNIOSEK

Kartę EKUZ na terenie Dolnego Śląska można uzyskać na podstawie przygotowanego wniosku osobiście poprzez złożenie wniosku o wydanie karty EKUZ, kompletu stosownej dokumentacji w sprawie oraz odbiór:

 • w punktach wydawania EKUZ we Wrocławiu przy ul. Dawida 2
 • w punktach wydawania EKUZ w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 20
 • w punktach wydawania EKUZ w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 12
 • w punktach wydawania EKUZ w Legnicy przy ul. Jana Pawła II 7
 • w Punkcie Obsługi Ubezpieczonych w Głogowie przy ul. Sikorskiego 21

W przypadku braku możliwości złożenia wniosku i odbioru EKUZ w siedzibie DOW NFZ kartę można uzyskać korespondencyjnie po:
 
1) przesłaniu pocztą tradycyjną wniosku o wydanie EKUZ oraz kompletu stosownej dokumentacji w sprawie odpowiednio ze względu na miejsce zamieszkania na adres:

 • Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ , 50 – 525 Wrocław ul. Joannitów 6
 • Delegatura DOW NFZ , 59 – 220 Legnica ul. Jana Pawła II 7
 • Delegatura DOW NFZ , 58 – 500 Jelenia Góra ul. Wolności 18
 • Delegatura DOW NFZ , 58–300 Wałbrzych al.Wyzwolenia20

2) przesłaniu poczta elektroniczną zeskanowanego wniosku o wydanie EKUZ oraz kompletu stosownej dokumentacji w sprawie odpowiednio ze względu na miejsce zamieszkania na adres e – mail:
Wrocław: wniosek_wr@nfz-wroclaw.pl
Legnica: wniosek_le@nfz-wroclaw.pl
Jelenia Góra: wniosek_jg@nfz-wroclaw.pl
Wałbrzych: wniosek_wb@nfz-wroclaw.pl