Nowelizacja przepisów prawa daje obecnie możliwość wystawienia recept na leki stosowane w chorobach przewlekłych bez konieczności przeprowadzenia każdorazowo badania Pacjenta.
Oznacza to, że w przypadku niektórych chorób Pacjenci będą mogli otrzymać recepty na swoje leki bez konieczności wizyty lekarskiej w POZ.  (w okresie pomiędzy zaplanowanymi wizytami kontrolnymi).
W przypadku leków zleconych przez lekarza z poradni specjalistycznej lub szpitala należy dostarczyć do rejestracji POZ kartę konsultacyjną lub wypis ze szpitala.
Zmiana przepisów nie oznacza, że będzie można złożyć zamówienie na dowolne leki.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA RECEPT:

  1. Bez kontaktu z lekarzem można otrzymać recepty na leki stosowane w chorobach przewlekłych dla pacjenta w stabilnym stanie zdrowia na okres nie dłuższy niż 4 m-ce o ile w dokumentacji Pacjenta znajduje się informacja o tych przyjmowanych lekach.
  2. Bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki  – stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo.
  3. Leki mogą zostać wypisane wyłącznie osobom ubezpieczonym, w oparciu o weryfikację w systemie eWUŚ
  4. Zamówienia można składać nie częściej niż raz w miesiącu.
  5. Zasady wydawania recept: Receptę należy odebrać w Rejestracji osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub poprzez osobę trzecią upoważnioną zgodnie z zapisami w dokumentacji medycznej.