Administrator Danych Osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych

 

Dane kontaktowe IOD:

Artur Pokora

email:dpo@ep-uslugi.pl