W celu skorzystania z porad Podstawowej Opieki Zdrowotnej należy zgłosić się osobiście do przychodni do rejestracji wraz z dowodem osobistym, gdzie należy złożyć deklaracje POZ, czyli druki imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki i/lub położnej. Druk deklaracji można otrzymać i uzupełnić na miejscu w przychodni lub wydrukować i dostarczyć już uzupełniony (druk deklaracji dostępny jest w zakładce Deklaracje POZ). Podczas składania deklaracji POZ sprawdzone zostaną również w bazie e-WUŚ uprawnienia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej [ubezpieczenie].

Razem z deklaracjami należy złożyć w rejestracji oświadczenie o udostępnianiu informacji na temat Państwa leczenia.

Oświadczenie można pobrać, wydrukować i dostarczyć do rejestracji już uzupełnione.

Oświadczenie dotyczące uzyskiwania dokumentacji medycznej i informacji o stanie zdrowia.