Drogi Użytkowniku!
Amavita Sp. p. przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności w trakcie wizyt
na naszej stronie amavita.pl („Strona”). Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje
dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dlatego też poniżej
prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas
Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez
naszą stronę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem przepisów
Rozporządzenia RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)
„AMAVITA – Marzena Klakocar, Alicja Majda-Szczotka, Agnieszka Myrdzio”
Lekarska Spółka partnerska
Canaletta 4
51-665 Wrocław
NIP 898-19-74-130, Regon 932691008, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Sąd
rejonowy dla Wrocławia fabrycznej VI Wydział gospodarczy KRS Nr 0000044923
II. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam
Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych
poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem strony, sprzedażą i świadczeniem
usług przez Administratora („Usługi”).
Cel przetwarzania:
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 1. Świadczenie Usług,
 2. Przesyłanie newslettera.
  Podstawa przetwarzania:
 3. Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 4. Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust.
  1 lit. c RODO)
 5. Twoja zgoda wyrażona na Stronie w związku z udzieleniem odpowiedzi na
  zapytanie, zgoda na działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 6. Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 7. Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
  roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 8. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach
  marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  Podanie danych:
  Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.
  Skutek niepodania danych:
  W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
 9. brak możliwości odpowiedzi na pytania
 10. brak możliwości korzystania z usług Administratora
 11. brak możliwości dokonania zakupów u Administratora
 12. brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach
  specjalnych, oferowanych przez Administratora
  Możliwość cofnięcia zgody:
  w każdej chwili
  Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z
  prawem. Pamiętaj, że cofnięcie zgody dotyczy wyłącznie sytuacji, w której to Ty
  wyraziłeś zgodę. Przetwarzanie danych na innych podstawach wymienionych wyżej
  nie wymaga Twojej zgody i będzie kontynuowane przez okres dopuszczony przez
  przepisy prawa.
  III. PROFILOWANIE
  W ramach Strony możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich
  potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie
  dane osobowe. Zanim dokonamy profilowania, na podstawie którego podejmowane
  będą decyzje:
 13. wywołujące wobec Ciebie skutki prawne,
 14. wpływające na Ciebie w podobnie istotny sposób,
  zapytamy Cię o Twoją zgodę.
  Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do
  momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.
  IV. OKRES PRZETWARZANIA
  Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku
  temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
 15. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do
  przetwarzania Twoich danych
 16. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez
  Stronę przez którąkolwiek ze stron
 17. cofniesz zgodę (cofnięcie zgody ) na przetwarzanie danych, jeśli to ona była
  jego podstawą
 • w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi
  najpóźniej.
  Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi
  5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności
  podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu
  przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub
  zanonimizowane.
  V. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
  Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne
  zgodne z właściwymi przepisami prawa.
  VI. TWOJE UPRAWNIENIA
  Przysługuje Ci prawo żądania:
 1. dostępu do Twoich danych osobowych
 2. ich sprostowania
 3. usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)
 4. ograniczenia przetwarzania
  A także prawo:
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 6. żądania przeniesienia danych do innego administratora
  Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
  Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz również
  złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.
  VII. CIASTECZKA
  Nasza Strona, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies
  (ciasteczek). Pliki te:
 7. są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 8. umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Strony
 9. nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia
  Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
 10. usunąć pliki cookies
 11. blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości
  Na tej Stronie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
 12. zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 13. statystycznym
 14. marketingowym
 15. udostępniania funkcji strony
  Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w
  Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z
  informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w
  przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących
  podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
 16. Firefox
 17. Chrome
 18. Safari
 19. Internet Explorer / Microsoft Edge
  Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki,
  oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.
  Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.
  VIII. USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
  Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane
  Twoje dane.
  W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy bowiem
  udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze
  świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT,
  podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom,
  instytucjom płatniczym.
  Pilnujemy, żeby podmioty te dbały o Twoje dane i wykonywały swoje obowiązki
  zgodnie z prawem.
  IX. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
  Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
  A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?
  Napisz na adres e-mail:
  amavita@wp.pl